บริการวิชาการ
บริการวิชาการ

บริการวิชาการ (3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)  โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการผ่านระบบ submission online รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   และวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)  รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

สถาบันการจัดปัญญาภิวัฒน์  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์  ฉบับSupplementary โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2559  รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ